Beste ondernemers,

Ik hoop dat jullie, jullie medewerkers en familie allemaal nog gezond zijn. Het zijn bijzondere tijden. 

De wereld staat door het coronavirus op zijn kop. We doen er met zijn allen alles aan om het virus te beteugelen en goede medische zorg te verlenen. Helaas overleeft niet iedereen het.

De gevolgen van de getroffen maatregelen zijn groot. Zeker ook economisch. Jullie als ondernemer weten daar alles van. Geen enkel bedrijf functioneert meer zoals een maand geleden. Iedereen wordt getroffen, de een meer dan de ander. Ongekende omzetdalingen en grote gevolgen voor de bedrijven en personeel. En zeker winkeliers en horeca hebben het heel zwaar door verplichte sluiting, lege winkelstraten en in sommige gevallen helemaal geen omzet meer.

De landelijke overheid is al snel met een pakket aan noodmaatregelen gekomen om ondernemers tegemoet te komen. Gelukkig kunnen veel bedrijven daar gebruik van maken. Vanuit Beverwijk hadden we snel van alles opgezet om bedrijven zo vlot mogelijk te kunnen helpen en betalingen te kunnen doen. Helaas hebben we wel te maken met de exacte invulling vanuit het Rijk, waardoor niet alles gelijk helder is. En uitbetalingen op zich laten wachten. Het levert veel vragen op bij onze ondernemers.

De gemeente Beverwijk heeft een steunpunt voor ondernemers opgericht: https://corona.beverwijk.nl/steunpunt-ondernemers. Op deze site zetten we alle relevante informatie. Ook is het mogelijk per telefoon of e-mail met specifieke vragen contact met ons op te nemen. Zo proberen wij een ieder zo goed mogelijk van informatie te voorzien.

De gemeente Beverwijk heeft ook een aantal aanvullende lokale maatregelen (tot 1 juli) getroffen om Beverwijkse ondernemers nog meer bij te staan in deze moeilijke tijd. Denk hierbij aan uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen en heffingen, versneld betalen van facturen van ondernemers, uitstel van betaling van debiteurenvorderingen, uitstel van betaling van huur- en pachtopbrengsten gemeentelijk vastgoed/grond en flexibel inzetten van de aanjaagregeling door ondernemers ruimte te bieden om activiteiten op een andere manier of ander moment (in 2020) uit te voeren.

De afgelopen weken hebben we met heel veel ondernemers contact gezocht en gesproken. Zo’n 400 ondernemers. Helaas hebben we niet iedereen te pakken gekregen. Zelf heb ik ook zo’n 50 ondernemers gesproken. Eerlijke gesprekken. Emotionele gesprekken. Inspirerende gesprekken. Mooie gesprekken.

Ik heb voor jullie ondernemers heel veel respect. Respect hoe iedereen zich er door heen probeert te slaan. De saamhorigheid en wil om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Verhuurders die met de winkeliers meedenken en met betalingsuitstel of -regeling komen. Bedrijven die er alles aan doen om hun werknemers en de ingehuurde ZZP-ers aan het werk te houden. Maar ook andersom: iedereen denkt en werkt mee. Knap ook hoe veel ondernemingen op eigen manier de landelijke regels van afstand houden in de bedrijfsprocessen weten uit te voeren.

Mooi ook om te zien welke gezamenlijke initiatieven er ontstaan om hulp te bieden. Of een gratis bloemetje bij een gebakje. Alle bezorg- en afhaalmogelijkheden waar goed gebruik van gemaakt wordt. De online kanalen die via de sociale media goed en creatief worden gebruikt. Mondkapjes die aan het RKZ worden geschonken.

Ik realiseer me dat het een moeilijke tijd is en het de komende tijd nog moeilijker gaat worden. Via dit bericht wil ik jullie laten weten dat ik met jullie meeleef. Dat ik begrijp hoe zwaar het is. Als college zoeken we nog verder uit welke maatregelen we kunnen nemen om mensen, bedrijven en instellingen te kunnen ondersteunen.

Ik wens jullie heel veel sterkte komende tijd.

En o ja, laten we elkaar in deze moeilijke tijden steunen en koop lokaal! 

Blijf gezond!

Groet,

Serge Ferraro

Wethouder Economische Zaken