Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is een tegemoetkoming van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek en de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • u heeft in januari 2021 ten minste 30% minder inkomen dan in januari 2020. Voor Tonk 2 moet er ten minste sprake zijn van een inkomensdaling van 25%;
 • dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen;
 • uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen;
 • u woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent;
 • de kosten van uw huur of hypotheek en de rekeningen voor gas, water- en elektriciteit en dergelijke bedragen samen 40% of meer van uw (gezamenlijke) netto inkomen op dit moment;
 • er geen voorliggende voorzieningen aanwezig zijn voor betaling van de woonkosten, zoals huurtoeslag.

Misschien komt u ook in aanmerking voor huurverlaging. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

TONK 1 en TONK 2

TONK 1

U kunt de TONK 1 uitkering in de periode januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. Een aanvraag voor een TONK 1 uitkering kunt u indienen tot uiterlijk 1 augustus 2021.

TONK 2

Vanaf 1 juli 2021 kunt u een aanvraag indienen voor een TONK uitkering over de periode juli tot en met september 2021. Een aanvraag voor een TONK 2 uitkering kunt u indienen tot 1 oktober 2021.

U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de vergoeding echt nodig heeft.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • de hoogte van uw (woon)kosten;
 • uw netto inkomen op dit moment.

U komt in aanmerking voor een TONK uitkering als uw woonlasten hoger zijn dan 40% van uw netto inkomen. De hoogte van de tegemoetkoming is gelijk aan het bedrag aan woonlasten wat hoger is dan 40% van het netto inkomen.
 

Geef wijzigingen in uw situatie tijdig door

Elke wijziging die van invloed is of kan zijn op het recht op of de hoogte van de tegemoetkoming moet u doorgeven. Het gaat om inkomen, maar ook om de gezinssamenstelling en woonplaats. Wij kunnen zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kunnen wij controleren of u het juiste bedrag aan uitkering heeft ontvangen.

Als achteraf blijkt dat op basis van onjuiste informatie ten onrechte of tot een te hoog bedrag bijstand is verstrekt dan kan het zijn dat u dit bedrag moet terugbetaling.

Telt deze uitkering mee als inkomen als ik een Tozo-uitkering ontvang?

Nee, de tonk-uitkering telt niet mee als inkomen als u ook een Tozo-uitkering ontvangt.

Hoe kan ik een tonk-uitkering aanvragen?

Om de TONK-uitkering aan te vragen moet u het aanvraagformulier invullen. Dat vindt u hier:

Tonk-uitkering 1 aanvragen

Tonk-uitkering 2 aanvragen

Vul dit formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee. Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt u zo snel mogelijk/binnen aantal weken bericht over uw aanvraag. U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen.

U heeft een partner als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of op hetzelfde adres woont en:

 • samen een huishouden heeft;

 • ex-echtgenoten of ex-partners bent;

 • samen een kind heeft;

 • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of

 • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.