Ondernemers

Dit is een afbeelding van de winkelstraat in Beverwijk

Ondernemers

Een overzicht van alle nieuwe maatregelen voor het behoud van banen en voor de economie vindt u op de website van de Rijksoverheid

De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB), de Coronaregeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en de Budget SEED Capital-regeling zijn maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Kijk voor meer informatie over deze en andere maatregelen op de website van de Rijksoverheid 

Aanvragen Tozo (via gemeente Haarlem)

Praktisch advies voor ondernemers in zwaar weer

Voor ondernemers getroffen door de coronacrisis heeft KVK een digitaal en telefonisch informatie- en adviesloket ingericht. Op www.kvk.nl/zwaar-weer staat informatie over regelingen, financiering, stappenplannen, stoppen en doorgaan. U kunt zich oriënteren zich met deze onderstaande video’s.

Centraal in de KVK dienstverlening staat een telefonisch persoonlijk maatwerk advies door het KVK Adviesteam zwaar weer. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 0800 21 17.In het gesprek is er ruimte voor uw vragen en wordt gericht geadviseerd, zoals over, bedrijfskundige aspecten en het opstellen van een stappenplan voor uw situatie. Het Adviesteam kan u ook ondersteunen door u door te verwijzen naar de best passende, gespecialiseerde partij die verder hulp kan bieden.

Nieuw onderdeel faillissementswet: Zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling.

Per 1 januari 2021 treedt er de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking, die bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan kan helpen. Met de WHOA kunnen ondernemingen gemakkelijker komen tot een akkoord met hun schuldeisers, waardoor ze een doorstart kunnen maken of gecontroleerd kunnen stoppen. U kunt nu al starten met de WHOA, zodat het akkoord na 1 januari 2021 voorgelegd kan worden aan de rechter. Meer informatie over de WHOA kunt u vinden op de website van de KVK. De informatie wordt komende periode verder aangevuld. Tijdens het voorbereiden van de WHOA kunt u voor advies ook terecht bij het Ondernemersklankbord

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

Het kabinet biedt een regeling voor ZZP'er die geen of nauwelijks inkomsten hebben door de coronacrisis. Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Veel zelfstandig ondernemers hebben zich gemeld voor financiële ondersteuning voor levensonderhoud. We willen deze ondernemers zo spoedig mogelijk van dienst zijn. 
 

 1. Wat houdt de TOZO-regeling in?
  Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.
   
 2. Verschilt deze regeling van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)?
  De tijdelijke regeling komt voort uit de Bbz maar onderscheidt zich door:

  • Snelle behandeling
  De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, hierdoor is een snelle behandeling van aanvragen mogelijk.

  • Binnen welke periode krijgt u antwoord?
  Er wordt gestreefd om binnen 4 weken de aanvraag te beantwoorden en bij toekenning wordt er inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. 

  • Hoogte uitkering
  De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie, bijvoorbeeld:
  ·         Voor gehuwden maximaal ca. € 1500 per maand (netto)
  ·         Voor een alleenstaande maximaal ca. € 1000 per maand (netto)
  ·         Voor een alleenstaande jonger dan 21 jaar maximaal ca. € 250 per maand (netto)
   
 3. Moet ik de bijdrage straks terugbetalen?
  De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt en hoeft u later niet terug te betalen. Wel kijken we naar het inkomen van u en/of uw partner. Bij uw aanvraag heeft u een geschat inkomen opgegeven. Achteraf zullen wij vaststellen wat uw feitelijk inkomen is geweest. Heeft u toch een hoger inkomen gehad dan wat u bij uw aanvraag heeft opgegeven dan kan het zijn dat u het verschil moet terugbetalen.
   
 4. Voor wie geldt deze nieuwe regeling?
  De regeling is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel beroep op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

  De Tozo is voor gevestigde zelfstandigen, die:
  - 18 jaar of ouder zijn
  - nog geen recht hebben op pensioen
  - wonen in Beverwijk en rechtmatig in Nederland verblijven
  - Nederlander zijn of wettelijk gelijkgesteld zijn aan Nederlanders
  - hun bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uitvoeren (hoeft niet in Beverwijk)
  - voldoen aan wettelijke eisen voor het uitoefenen van een eigen bedrijf (waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel)
  - vóór 17 maart 2020, 18.45 uur, gestart zijn met hun onderneming en minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam zijn in hun eigen bedrijf of in hun zelfstandig beroep

Zijn u en uw partner beiden zelfstandige?
U kunt slechts één aanvraag samen doen. Laat in dat geval degene met het laagste inkomen voor u samen de aanvraag invullen

Ik werk geen 1225 uur per jaar in mijn bedrijf. Heb ik dan ook recht op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
Nee, u moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Mocht u nog geen jaar geleden gestart zijn met uw bedrijf, dan dient u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie tellen hierin ook mee.

Ik en/of mijn partner heeft ook nog een baan in loondienst maar mijn omzet als zzp’er is helemaal weggevallen. Kan ik dan gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)? 
Dat hangt af van de hoogte van het inkomen uit loondienst van u en/of uw partner; de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

5. Vanaf wanneer geldt de nieuwe regeling?
Wanneer u in de financiële problemen bent gekomen door aan corona gerelateerde maatregelen, kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen. Tozo 4 gaat in per 1 april 2021. Als u eerder al Tozo 3 hebt ontvangen, kunt u gebruik maken van een verkort aanvraagformulier. De Tozo 3 uitkering wordt niet automatisch verlengd. Voor Tozo 3 werd al gekeken naar het inkomen van uw partner. Dat geldt ook voor Tozo 4.

6. Ik woon in Beverwijk maar mijn onderneming is in een andere gemeente. Bij welke gemeente vraag ik de regeling aan? 
Bij de gemeente waar u woont, in dit geval bij de gemeente Beverwijk.

7. Hoe vraag ik de Tozo-regeling aan?
Er kan vanaf 1 juli 2021 een aanvraag ingediend worden via de website van de gemeente Haarlem. De gemeente Haarlem ondersteunt de gemeente Beverwijk met de aanvragen voor de Tozo-regeling. De Tozo 5-regeling loopt van 1 juli 2021 t/m 30 september 2021.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?
Op werkdagen kunt u bellen met ons Klantcontactcentrum via het telefoonnummer 0251 256 256 tussen 9:00 en 17:00 uur. U kunt uw vragen ook mailen naar het e-mailadres steunpuntondernemers@beverwijk.nl

Wijzigingen doorgeven
Ontvangt u een Tozo uitkering voor Levensonderhoud maar heeft er een wijziging in uw situatie plaatsgevonden? U kunt via dit webformulier de wijziging in uw situatie aan ons doorgeven.

Onvolledige of valse inlichtingen
Wie een beroep doet op de Tozo-regeling moet aan de gemeente alle inlichtingen geven die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan vordert de gemeente de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook achteraf als bij een extra toets blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt.

8. Hulp bij heroriëntatie aanvragen?
Als u als ondernemer door de coronamaatregelen inkomensverlies heeft, kunt u hulp krijgen om u voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Deze heroriëntatie is onderdeel van de Tozo-regeling. Wilt u hierover meer weten, stuur een e-mail aan info@beverwijk.nl t.a.v. het Tozo team. Vermeld uw gegevens en dat u contact wilt over de heroriëntatie.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30%) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 20.000 voor de periode van 1 juni tot en met 31 augustus.

Er is € 1 miljard beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

Wat is de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van een deel van hun vaste lasten.

De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland De regeling geldt voor de periode vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020.

Waaruit bestaat de Tegemoetkoming Vaste Lasten?

Deze tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis.

Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. De exacte berekening per sector wordt nog uitgewerkt.

Een bedrijf krijgt maximaal € 20.000 per drie maanden.

Deze tegemoetkoming is voor de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exacte datum wordt nog bekendgemaakt.

De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. Meer informatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op deze website en op RVO

Voor wie is de Tegemoetkoming Vaste Lasten bedoeld?

De regeling is specifiek gericht op mkb ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.

Ondernemers die voor de TOGS regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes De horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder.

Voor wie is de Tegemoetkoming Vaste Lasten bedoeld?

De regeling is specifiek gericht op mkb ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.

Ondernemers die voor de TOGS regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes De horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder.

Wanneer en waar kan ik de Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen?

U kunt de tegemoetkoming vanaf medio juni 2020 aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De exacte datum wordt nog bekendgemaakt. Houd hiervoor deze website en www.rvo.nl in de gaten. De TVL geldt voor de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020. 

Wat zijn de voorwaarden voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten?

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. Meer informatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op deze website en op RVO

Kan ik de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) nog steeds aanvragen?

Ja, dat kan. De TOGS loopt tot en met 15 juni 2020. U kunt tot 26 juni 2020 een aanvraag indienen. 

Ik heb al gebruik gemaakt van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Kan ik ook gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)?

Ja, dat kan. De compensatie van de TVL gaat over de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen.

Kan ik naast de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ook gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?

Ja, dat kan. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een aanvulling op de NOW (loonkosten), maar heeft daar wel invloed op. Een ontvangen Tegemoetkoming Vaste Lasten wordt bij de NOW regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvangt u opgeteld meer subsidie. De details van regeling worden nog verder uitgewerkt en binnenkort bekend gemaakt op deze website en op www.rvo.nl.

Een ontvangen Tegemoetkoming Vaste Lasten wordt bij de NOW regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvangt u opgeteld meer subsidie. De details van regeling worden nog verder uitgewerkt en binnenkort bekend gemaakt op deze website en op RVO

Is deze regeling ook voor strandtenten, horeca, kermissen en evenementen?

Ja. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes

Is deze regeling ook voor sauna’s, wellnesscentra en sportscholen?

Ja. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes

Is deze regeling ook voor organisaties met een horecafunctie (hotel, commerciële sportkantine, museum of winkel met een horeca gelegenheid)?

Ja. Deze organisaties staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes De organisatie moet wel meer dan 30% omzet hebben verloren. Het gaat om de omzet van de hele organisatie, niet alleen voor het horecagedeelte.

Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten. De kabinetsondersteuning is daarom meer gericht en heeft gewijzigde voorwaarden. Doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie.

De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het pakket woensdag aan de Tweede Kamer aangekondigd. Deze maatregelen volgen op het eerste noodpakket (17 maart) en diverse tussentijdse economische regelingen waarmee bijna één op de vijf Nederlandse werkenden inmiddels zijn ondersteund. Honderdduizenden bedrijven hebben inmiddels gebruik gemaakt van één of meerdere regelingen.

De financiële kabinetssteun aan ondernemers en werkenden blijft zeer groot. Toch kunnen niet alle ontslagen en faillissementen worden voorkomen. Ook kan herstel in sommige sectoren lang gaan duren. Het beperken van economische schade is een gedeelde verantwoordelijkheid van samenleving en overheid. De veranderingen die Nederlanders met elkaar moeten doorgaan zijn permanent en ingrijpend. Dit nieuwe noodpakket geeft hen gerichte rugdekking om zich aan te passen in de komende turbulente tijd. Er zijn bedrijven die moeten krimpen of zelfs verdwijnen, maar er ontstaan ook nieuwe kansen.

Alle nieuwe of verlengde regelingen, met eventuele aanpassingen zijn te vinden in de Kamerbrief. Hieronder staan de belangrijkste aankondigingen van het kabinet in het nieuwe noodpakket waarvoor ruim 13 miljard euro is begroot.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Voorwaarden aan verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind september 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand werkt het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer aan een tijdelijke en uitvoerbare oplossing. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de Tweede Kamer vandaag hierover apart informeren.

Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt via RVO opengesteld. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht op de website van de Belastingdienst Zakelijk

Bij andere vragen over corona kunnen bedrijven kijken op de website van de Rijksoverheid of op de website van de Kamer van Koophandel Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800-2117.

TOZO-lening

De Tozo kan ook worden uitgekeerd in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157. Deze kunt u aanvragen om liquiditeitsproblemen op te lossen. Dit bedrag moet u wel terugbetalen. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een laag rentepercentage gehanteerd.

Het is ook mogelijk om beide vormen aan te vragen. U ontvangt dan inkomensondersteuning én de lening.

Lening voor bedrijfskapitaal aanvragen?

Er kan een aanvraag ingediend worden via de website van de gemeente Haarlem. De gemeente Haarlem ondersteunt de gemeente Beverwijk met de aanvragen voor de Tozo-regeling. De tozo-lening kan niet meer worden aangevraagd, dat kon tot 31 mei 2020.

Voor de lening gelden de onderstaande voorwaarden:

 • Deze versnelde procedure geldt voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro tegen 2% rente.
 • De maximale looptijd van een lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet afgelost te worden.
 • Daarna is uitstel mogelijk op basis van individuele omstandigheden, als de zelfstandige op 1 januari 2021 niet in staat is aan de rente- of aflossingsverplichting te voldoen.
 • Het bedrijfskapitaal mag niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren.
 • Per bedrijf wordt maximaal 1 keer een bedrijfskapitaal toegekend.

Mogelijke fiscale gevolgen bij Tozo levensonderhoud en inkomsten uit loondienst

U ontving in 2020 de uitkering: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De kans is groot dat u binnenkort de belastingaangifte doet over het jaar 2020. De Tozo-uitkering telt mee als inkomen en moet u opgeven bij die belastingaangifte. U ontvangt in het 1e maanden van 2021 een jaaropgave van de uitkering. 

Had u ook inkomsten uit loondienst in 2020? Of had u een partner die in 2020 in loondienst werkte? Misschien moet u dan meer belasting betalen of krijgt u minder terug dan u verwacht.

Wat is er aan de hand?

Het is mogelijk dat u te veel Tozo-uitkering heeft ontvangen. Dit kan als uzelf of uw partner de Tozo-uitkering ontving én in loondienst werkte. Toen was het waarschijnlijk niet precies bekend hoeveel inkomsten u (samen) had uit loondienst. Hierdoor is het mogelijk dat over uw inkomen te weinig loonbelasting is betaald aan de Belastingdienst.

Ontving u een uitkering Tozo 1 en werkte uw partner toen in loondienst? Dan is dit zeker het geval. Met zijn of haar inkomsten hoefde bij uw Tozo 1-uitkering geen rekening te worden gehouden. Maar voor de berekening van de algemene heffingskorting moet met deze inkomsten wel rekening worden gehouden.

Hoe kan dit?

Over de Tozo-uitkering moet loonbelasting worden betalen. Bij de berekening hiervan wordt de algemene heffingskorting gebruikt. Dit is een korting op de loonbelasting, waardoor u netto meer uitkering overhoudt. Deze heffingskorting hangt af van de hoogte van uw inkomen. U krijgt minder algemene heffingskorting als uw totale inkomen stijgt. Is er door werkgevers en/of uitkeringsinstanties niet voldoende rekening gehouden met andere inkomsten? Dan is er te veel heffingskorting gebruikt. Er is dan te weinig loonbelasting over uw totale inkomen betaald. Deze belasting moet u achteraf nog betalen.

Wat moet u doen?

U geeft de inkomsten van uzelf en uw partner op bij uw belastingaangifte over 2020. Ook uw Tozo-uitkering geeft u op. Het aangifteprogramma van de Belastingdienst rekent uit op hoeveel algemene heffingskorting u allebei recht had in 2020. Bij de definitieve belastingaanslag wordt:

 • Het teveel verrekend met uw teruggaaf (en krijgt u minder geld terug).
 • Of u krijgt een hogere naheffing (en moet u meer belasting betalen).

Houd er dus rekening mee dat u mogelijk meer belasting moet nabetalen. Zet hiervoor alvast een bedrag opzij.

Voor ondernemers met personeel

 1. Wilt u weten over hoe u moet omgaan met bijvoorbeeld werktijden spreiden en hoe u besmetting kan voorkomen?
  De meest recente informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

   
 2. Welke financiële tegemoetkoming zijn er vanuit de Rijksoverheid?
  De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar u als ondernemer gebruik van kunt maken. Bekijk de meest actuele informatie over financiële regelingen op de website van de Rijksoverheid. Meer informatie over de regelingen vindt u op de website van de KVK.

   
 3. Wat is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)?
  Heeft u werknemers en verwacht u een omzetverlies van minimaal 20%? Dan kunt u via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. U doet uw NOW-aanvraag bij het UWV vanaf 6 april 2020 om 9.00 uur tot en met 31 mei 2020. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u binnen 2 tot 4 weken een voorschot.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

 • U vraagt géén ontslag aan op grond van bedrijfseconomische redenen voor uw werknemers in de periode waarvoor u tegemoetkoming krijgt.
 • U verwacht tenminste 20% omzetverlies over 3 maanden.
 • U moet uw werknemers 100% doorbetalen.
 • U moet de NOW-subsidie gebruiken voor het betalen van de loonkosten.
 • U moet een controleerbare administratie hebben.
 • NOW is voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring verplicht.
 • Lees hier alle voorwaarden voor de NOW via de website van de Rijksoverheid
   

Hoe hoog is de tegemoetkoming in de loonkosten?
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling, maximaal 90% van de loonsom.

Bijvoorbeeld:

 • als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever
 • als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever
 • als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever

Op basis uw aanvraag krijgt u van UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet was. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

 

Hoe kunt u NOW aanvragen?
U doet uw NOW-aanvraag bij het UWV vanaf 6 april 2020 om 9.00 uur tot en met 31 mei 2020. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u binnen 2 tot 4 weken een voorschot.

 

Kunt u nog Werktijdverkorting aanvragen?
Nee dat is niet meer mogelijk. Als u al een aanvraag voor werktijdverkorting heeft gedaan, ontvangt u bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling behandelt UWV als aanvraag voor NOW. Lees op de website van het Ondernemersplein van de KVK waarom de Werktijdverkorting is ingetrokken

Gemeentelijke maatregelen

 1. Uitstel van betaling algemeen
  Het college van de gemeente Beverwijk heeft 9 juni 2020 besloten om uitstel van betalingen aan de gemeente voor ondernemers tot 1 september 2020 te verlenen. Dit geldt bijvoorbeeld voor gemeentelijke belastingen en heffingen, huur- en pachtbetalingen maar ook voor ander soortige betaalverplichtingen.

   
 2. Versneld uitbetalen facturen
  Verder geldt dat de gemeente versneld facturen aan ondernemers uitbetaald indien werkzaamheden voor de gemeente verricht zijn.

   
 3. Aanjaagregeling stimulering Ondernemersklimaat
  Het college heeft besloten tot het flexibel inzetten van de aanjaagregeling Ondernemersklimaat 2020 door ondernemers ruimte te bieden, binnen de kaders van de geldende verordening, om activiteiten op een andere manier of ander moment  in 2020 uit te voeren.

   
 4. Versoepeling uitstel van betaling gemeentelijke belastingen
  De door het rijk ingestelde coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor ondernemers en zelfstandigen. Daarom heeft de gemeente Beverwijk besloten hen tegemoet te komen door uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen. Hiervoor zijn nu de volgende maatregelen genomen:

 

 • alle ondernemers, dus ook ZZP'ers, krijgen uitstel van betaling tot 1 september 2020;
 • in verband met deze uitgestelde betaling wordt geen invorderingsrente doorbelast;
 • tot 1 juli 2020 legt de gemeente geen nieuwe aanslagen op aan ondernemers voor algemene belastingen zoals de onroerendezaakbelastingen (OZB), precariobelasting, reclamebelasting en toeristenbelasting. Alleen voor specifieke zaken of diensten die rechtstreeks van de gemeente worden afgenomen (denk aan leges of een parkeervergunning) worden nog wel aanslagen opgelegd. Deze aanslagen hoeven echter niet voor 1 juli 2020 betaald te worden.

Let op: de belastingaanslagen voor de maand maart zijn al aangeboden voor verzending. Dit kunnen we niet meer tegenhouden. Maar ook voor deze aanslagen geldt uitstel van betaling tot 1 september 2020.

Heeft u nog vragen? Kijk op de website van Cocensus of neem op werkdagen van 9.00 uur tot en met 13.00 uur telefonisch contact op met de afdeling Invordering, telefoonnummer 023 55 63 400, keuze 1.

Maatregelen weekmarkt

 1. Blijft de weekmarkt op de Breestraat open?
  Ja, voorlopig mag de markt open blijven. Wel is er extra ruimte tussen de kramen. Wilt u de markt bezoeken? Houd dan voldoende afstand van andere mensen. En blijf thuis als u ziek of verkouden bent. Kijk voor de meest actuele informatie op de Facebookpagina van de Weekmarkt.

   
 2. Welke voorzorgsmaatregelen worden getroffen op de markt om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan?
  De richtlijnen van het kabinet en het RIVM worden in acht genomen. Dat betekent bijvoorbeeld dat eten alleen afgehaald mag worden en niet ter plekke mag worden genuttigd. De ondernemersorganisatie voor ambulante handel CVAH heeft op de website van CVAH extra tips uitgegeven.  

Beeldmateriaal voor uw winkel

Op de website van de Rijksoverheid staan verschillende afbeeldingen die u kunt gebruiken om bezoekers te wijzen op het feit dat zij 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Scroll naar beneden voor posters en afbeeldingen voor social media. Via deze link naar de website van de Rijksoverheid heeft u direct de poster.

Gratis professionele coaching van Stichting Ondernemersklankbord (OKB)

Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten, bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan. Ondernemers kunnen hiervoor traditioneel terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB), dat mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gefinancierd wordt. Eerder betaalden ondernemers hier een eigen bijdrage van 150 euro voor. Om dit bedrag naar 0 te krijgen verhoogt EZK de subsidie aan het OKB voor dit jaar met 240.000 euro.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “De coronacrisis trekt een ongelooflijk zware wissel op ondernemers. Naast de financiële steun die het kabinet biedt via het Noodpakket voor banen en economie, zoeken we ook steeds naar andere manieren om ondernemers bij te staan. Daarom hebben we besloten de hulp van het Ondernemersklankbord aan het mkb gratis te maken. Op die manier hopen we dat onze ondernemers geen drempel voelen om aan te kloppen als ze steun kunnen gebruiken van deze ervaren club van oud-ondernemers.”

Stichting Ondernemersklankbord

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) is een kleine organisatie die al 40 jaar bestaat en werkt met zo’n 300 vrijwilligers, veelal oud-ondernemers, om mkb-ondernemers met coaching bij te staan. Dat gebeurt meestal door middel van trajecten van 6 maanden, waarin ondernemers onbeperkt beroep kunnen doen op de expertise van het OKB. In deze coronatijd vormt het OKB in het verlengde van de Kamer van Koophandel (KVK) als het ware de tweedelijnszorg voor ondernemers: de KvK is het eerste loket voor informatie en advies; het OKB voor (verdere) coaching en advies.

Door deze aanpak worden jaarlijks ruim 1000 ondernemers bijgestaan. Naar schatting weet ongeveer de helft van de betreffende ondernemers hun onderneming te herstellen.

Ondernemers kunnen terecht op de website van Ondernemersklankbord

Met welke vragen kan ik waar terecht?

 • Stel uw vraag aan het KVK-coronaloket via de website van KvK of bel 0800 2117 tussen 8.30 en 17.00 uur.
   
 • Op de website van de Rijksoverheid vindt u de meest actuele informatie. 
   
 • Stel uw vraag aan de gemeente Beverwijk via telefoonnummer 0251 256 256. Geef daarbij aan dat u een ondernemersvraag hebt.

Meer informatie

 • De website van de Kamer van Koophandel bij veelgestelde ondernemersvragen over corona
 • De website van de Rijksoverheid bij veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers en ondernemers
 • De website van de Rijksoverheid bij veelgestelde vragen over de financiële maatregelen
 • De website van de Rijksoverheid bij poster aanvullende maatregelen voor ondernemingen en verenigingen
 • De website van het Ondernemersplein bij Coronavirus: wegwijzer voor ondernemers