Op deze pagina leest u meer informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en de mogelijkheid om te sporten of aanwezig te zijn bij een sportevenement. Bij vragen kun je contact opnemen met beleidsadviseur Sport Niels Veen via n.veen@beverwijk.nl of 06 256 36 110

Sinds 15 december is Nederland ter bestrijding van het coronavirus in een strenge lockdown om contacten tot een minimum te beperken. Voor de sport betekent dit dat sporten in een binnenruimte niet is toegestaan. Buiten kan onder voorwaarden wel gesport worden. Er geldt een avondklok tussen 21.00 uur en 04.30 uur.

Voor de groep kinderen tot en met 17 jaar verandert er niets. Zij mogen in de openbare ruimte en op sportaccommodaties sporten in groepsverband. De competitie ligt wel stil, onderlinge wedstrijden binnen de eigen club zijn toegestaan. 

Voor de leeftijdsgroep 18 tot en met 26 jaar geldt nu dat ook zij in groepsverband mogen sporten. Alleen geldt hier de restrictie dat dit alleen op een buitensportaccommodatie mag (bijvb. een voetbalveld, korfbalveld hockeyveld etc. Het cruyffcourt en de andere trapveldjes vallen hier weer niet onder) De competitie ligt wel stil, onderlinge wedstrijden binnen de eigen club zijn toegestaan. 

Iedereen vanaf 27 jaar mag alleen sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan twee personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan, kantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid of NOCNSF