Op deze pagina leest u meer informatie over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en de mogelijkheid om te sporten of aanwezig te zijn bij een sportevenement. Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig contact hebben:

Bij vragen kun je contact opnemen met onze beleidsadviseur Sport Niels Veen via n.veen@beverwijk.nl of 06 256 36 110

Verruiming voor de sport (5 juni)

Vrijdag 28 mei was er weer een persconferentie van de minister-president. Weer was er voor sport veel aandacht en is veel verruiming vanaf 5 juni aangekondigd. Formeel heeft het kabinet ook nu wel een belangrijke voorwaarde gesteld: het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames moet wel blijven dalen. Mocht dat onverhoopt toch niet het geval zijn, wordt de “pauzeknop” alsnog ingedrukt. De derde stap wordt dan uitgesteld.

Toch leek het ons verstandig u te informeren over de maatregelen en enkele andere relevante punten zodat u zich kunt voorbereiden op de aangekondigde verruimingen.

Verruiming voor de sport

Per zaterdag 5 juni gelden de volgende aanpassingen:

 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn.
 • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan.
 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. 
 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten. 
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.
 • Kleedkamers en douches zijn geopend. 
 • Sportkantines zijn open. Hier gelden dezelfde regels als voor de overige horeca.
 • Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen. 
 • Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde club. 
 • Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij amateurwedstrijden. Bij professionele wedstrijden mogen er wel toeschouwers aanwezig zijn.
 • Zonder coronatestbewijzen mogen er maximaal 50 toeschouwers aanwezig zijn.
 • Met coronatestbewijzen mag 100% van de zit capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden.
 • Ook is recreatief zwemmen in binnenzwembaden weer toegestaan. 
 • Voor zwembaden geldt dat als het aanbod uitsluitend recreatief is er maximaal 1 persoon per 10 vierkante meter mag zwemmen, zonder het maximum van 50 personen. Het zwembad is dan een doorstroomlocatie. 

Sportclubs die langer door willen gaan

Zoals wij in de vorige update al aangaven overweegt een aantal sportbonden om jeugdcompetities in juni te organiseren. Dat betreft dan met name voetbal, hockey en tennis. Wij willen onze boodschap van medio mei daarom herhalen om de beheerders van de buitensportaccommodaties met de gebruikers hierover contact te laten houden omdat dit invloed kan hebben op voorgenomen onderhoud van de velden en/of eventuele programmeringen van andere sporten/activiteiten. 

Informatie

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners.

Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Sportspecifieke protocollen en vragen en antwoorden: https://nocnsf.nl/sportprotocol