Op 11 mei 2020 is de nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Kennemerland vastgesteld. Op basis van deze noodverordening mag De Bazaar open, mits De Bazaar voldoet aan de voorwaarden. Het is het een flinke opgave voor De Bazaar en de winkeliers om dit goed én veilig te organiseren. Samen met De Bazaar denken we - in goed overleg - mee over de openstelling. 

De Bazaar gaat gefaseerd open. Hierdoor hebben De Bazaar en de ondernemers voldoende tijd om de maatregelen te nemen. De ondernemers zijn verantwoordelijk voor de inrichting van hun eigen winkel. De Bazaar is verantwoordelijk voor de gezamenlijke ruimte. De gemeente Beverwijk vertrouwt erop dat de ondernemers met De Bazaar en onderling goed samenwerken.

De komende weken gaat Handhaving in nauw overleg met De Bazaar controleren. Handhaving controleert of De Bazaar en de ondernemers zich aan de richtlijnen houden. De Bazaar volgt de volgende fases voor de openstelling:

 

 • Fase 1a - 15, 16 en 17 mei
  Alle winkels met een eigen ingang en uitgang aan de weg mogen geopend zijn voor bezoekers. Dit zijn de booghallen, de twee grotere hallen waar per hal één ondernemer zit en de Goudsouk. Ook mogen de kramen die nu buiten staan open blijven, maar ze mogen niet verder uitbreiden.

   
 • Fase 1b - 22, 23 en 24 mei
  Opening van Versmarkt, Oosterse Markt en afhaalstraat voor Food

   
 • Fase 2 - 29, 30 en 31 mei
  Opening van alle hallen, met uitzondering van de horeca

   
 • Fase 3 - juni
  Afhankelijk van het besluit van het kabinet, opening van de horeca