Vanaf 15 december 2020 zijn de kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en de scholen gesloten tot en met tenminste 17 januari 2021. De noodopvang wordt binnen de reguliere openingstijden van het onderwijs en kinderopvang geboden. Specifiek voor de kinderopvang geldt dat alleen kinderen met een contract gebruik mogen maken van de noodopvang, binnen het aantal contracturen.

Meer informatie over de noodopvang, wanneer u daarvoor in aanmerking komt en welke beroepen als cruciale beroepsgroepen zijn aangewezen, vindt u op de website van de Rijksoverheid: 

Waar kan ik terecht?

Mocht u gebruik moeten maken van de noodopvang, dan kunt u terecht bij uw eigen school of kinderopvanginstelling. Heeft u nog geen contract met een kinderopvanginstelling? Dan kunt u informatie opvragen bij elke kinderopvanginstelling in de gemeente Beverwijk.

Kosten noodopvang

Meer informatie over de kosten van de noodopvang en de compensatie van de eigen bijdrage vindt u ook op de website van de Rijksoverheid.