Dienstverlening

Dienstverlening

Door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Op deze pagina vindt u veel gestelde vragen aan de gemeente. We werken deze pagina regelmatig bij.

Kan ik iets melden bij de gemeente?

Ja, dat kan! Op de website van de gemeente Beverwijk kunt u een melding maken. Uw melding wordt zo snel mogelijk opgepakt.

Kan ik het Stadhuis bezoeken?

U kunt het Stadhuis bezoeken als u een afspraak maakt. Bel 0251 256 256 voor het maken van een afspraak.

Wat zijn de openingstijden van het Stadhuis?

Onze dienstverlening is aangepast. Voor het afhalen van bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs moet u een afspraak maken. Bel 0251 256 256 om een afspraak te maken.

Het Stadhuis is geopend op

 • maandag van 09.00 tot 16.00 uur
 • dinsdag van 09.00 tot 12.30 uur
 • woensdag van 09.00 tot 16.00 uur
 • donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
 • vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur

Kan ik mijn paspoort, ID-kaart rijbewijs zonder afspraak ophalen?

Nee, ook voor het aanvragen of afhalen van rijbewijs paspoort of id-kaart is het nodig om een afspraak te maken. We adviseren u meteen een afspraak te maken voor het ophalen. Bel 0251 256 256 en maak een afspraak.

Veelgestelde vragen over bruiloften

Hoeveel mensen mogen aanwezig zijn op mijn bruiloft?
Bij een huwelijksvoltrekking mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Dit aantal is inclusief kinderen en exclusief personeel. En natuurlijk de volgende voorwaarden:

 • de aanwezigen 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
 • alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen.

En vergeet niet: heeft u klachten heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten, verhoging of koorts? Blijf dan thuis. Heeft u huisgenoten met koorts en/of benauwdheid? Dan moet u ook thuis blijven. Dit geldt voor alle aanwezigen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze collega´s van afdeling Burgerzaken via 0251 256 256

Veelgestelde vragen over uitvaarten

Hoeveel mensen mogen aanwezig zijn bij een uitvaart?
Bij een uitvaart bij begraafplaats Duinrust mogen maximaal 38 personen bij elkaar zijn onder de voorwaarde dat er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden en alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen. Het aantal van 30 is exclusief het uitvaartpersoneel (uitvaartleider, geestelijke en begraafplaatsbeheerder).

Kunnen uitvaartondernemers of werknemers in de uitvaartsector gebruik maken van noodopvang voor kinderen? 
Ja, dat kan. Mensen die een cruciale functie vervullen bij een uitvaart worden aangemerkt als werkzaam in de zorg en hebben daarom een cruciaal beroep. Mensen met een cruciaal beroep kunnen gebruik maken van de noodopvang als zij niet zelf hun kinderen kunnen opvangen. Wie in aanmerking komt voor de noodopvang, is een kwestie van maatwerk. 

Kan gedurende de coronacrisis worden afgeweken van de wettelijke termijnen voor begraven en cremeren?
De Wet op de lijkbezorging gaat ervanuit dat een begrafenis of crematie na 36 uur en uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvindt. Het kan ook later. De burgemeester van de gemeente waar het lichaam van de overledene zich bevindt, kan een andere termijn vaststellen. De burgemeester overlegt daarvoor met een arts.

Moet het eerder? Dan heeft de burgemeester ook contact met de officier van justitie.

De coronamaatregelen brengen beperkingen mee. Bij afwijking van de termijnen houden burgemeesters daar zoveel mogelijk rekening mee.

Wat zijn de mogelijkheden als overledenen niet in het buitenland begraven kunnen worden?
Sommige mensen willen na overlijden in het buitenland begraven worden. De Wet op de lijkbezorging houdt rekening met de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden. Voor het overbrengen van het lichaam naar een ander land gelden nog steeds de normale regels. Maar vanwege reisbeperkingen kan de situatie momenteel per dag en per land verschillen.

Als het niet mogelijk is om het lichaam naar het buitenland te brengen, zijn de volgende alternatieven mogelijk:

 • De repatriëring wordt uitgesteld. De burgemeester van de gemeente waar het lichaam zich bevindt, verleent het uitstel als repatriëring langer dan 6 werkdagen op zich laat wachten. Overledenen worden dan gebalsemd en gekoeld, zodat ze goed kunnen worden bewaard, tot de eerstvolgende mogelijkheid van repatriëring.
 • Toch begraven in Nederland. Wanneer opslag van lichamen bezwaarlijk of onmogelijk is, kunnen de nabestaanden ervoor kiezen om de overledene te begraven in Nederland. Zo kunnen nabestaanden, als zij bijvoorbeeld hechten aan de wens om snel te begraven, toch invulling geven aan deze wens.

Wat als het niet mogelijk is om overledenen binnen de wettelijke termijn van 6 werkdagen te begraven?
Met het oog op de volksgezondheid is het van belang dat overledenen binnen de wettelijke termijn van 6 werkdagen worden begraven of gecremeerd. Vanwege het grotere aantal overledenen in bepaalde gebieden komt het momenteel voor dat deze termijn niet overal gehaald kan worden. Dat is in de huidige omstandigheden een kwestie van overmacht. Overschrijding heeft geen directe gevolgen, aangezien het een termijn van orde is en niet strafbaar.

Als zich lokaal een capaciteitsprobleem voordoet kan de gemeente de volgende maatrelen nemen:

 • De burgemeester kan op grond van artikel 17 Wet op de lijkbezorging een afwijkende termijn stellen. Dat kan ook een generieke afwijking zijn voor alle overledenen binnen die gemeente. Voor de bescherming van de volksgezondheid is het belangrijk dat de lichamen op de gebruikelijke wijze worden behandeld en gekoeld worden bewaard.
 • De gemeente kan zelfstandig besluiten dat op gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria voortaan ook op zon- en feestdagen en/of in de avonduren kan worden begraven of gecremeerd.
 • Een verlof tot begraven of cremeren van de gemeente blijft noodzakelijk. Dat kan ook digitaal.

Is in Nederland Islamitisch begraven mogelijk (eeuwigdurende grafrust)?
Ja, in Nederland is Islamitisch begraven mogelijk. De capaciteit voor Islamitisch begraven is op dit moment voldoende. De Wet op de lijkbezorging kent de mogelijkheid van een grafrecht voor onbepaalde tijd. Nabestaanden kunnen op basis hiervan afspraken maken over eeuwigdurende grafrust. In de praktijk is het van belang dat er altijd een contactpersoon of organisatie is, die aanspreekpunt is voor de beheerder van de begraafplaats. Er zijn in Nederland meerdere gemeentelijke begraafplaatsen die (Islamitische) graven uitgeven voor onbepaalde tijd: Nuenen, Bergen op Zoom, Utrecht en sinds kort Rotterdam. In Almere en -in de tweede helft van april-  Zuidlaren zijn er volledig islamitische begraafplaatsen met grafrechten voor onbepaalde tijd. Ook op de meeste Nederlandse natuurbegraafplaatsen worden graven uitgegeven voor onbepaalde tijd. Daarnaast zijn er ongeveer 60 gemeentelijke begraafplaatsen die een gedeelte hebben gereserveerd voor Islamitisch begraven, waarbij graven worden uitgegeven voor een bepaalde periode. Na afloop van deze periode kan de rechthebbende de grafrechten steeds opnieuw verlengen, al dan niet via een stichting. Ook zo kan eeuwigdurende grafrust worden eerbiedigd. Nabestaanden kunnen een Islamitische begrafenis laten verzorgen door uitvaartverzorgers en uitvaartondernemingen die zijn gespecialiseerd in het Islamitisch begraven. 

Begraafplaats Duinrust
Kijk voor meer informatie op de website van Begraafplaats Duinrust of bel 0251 223 262.