Boodschap van burgemeesters VRK aan hun inwoners

De burgemeesters van Veiligheidsregio Kennemerland hebben een boodschap voor hun inwoners.

Beste inwoners,

Verreweg de meesten van ons hebben sinds begin maart de coronamaatregelen van de overheid heel nauwkeurig nageleefd. Daarmee is het ons gelukt de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen. Het aantal besmettingen neemt gelukkig af en er zijn steeds minder ziekenhuisopnames en coronaoverledenen. Daarom versoepelen we als overheid stapsgewijs de maatregelen.

Hier zijn wij u ontzettend dankbaar voor. We beseffen dat het niet gemakkelijk is en dat het ons allemaal emotioneel raakt om op afstand te zijn en te blijven van familieleden en vrienden. Ook het gemis van simpele sociale bezigheden raakt ons meer dan we gedacht hadden. Net als u kijken ook
wij reikhalzend uit naar een kappersbezoek nu dat weer kan, naar buiten sporten en, in juni, naar een drankje op een terras, en misschien zelfs wel een concert.

Tegelijkertijd maken we ons zorgen. De impact van deze lockdown en van de (wellicht lange) periode die nu volgt, is enorm groot. Een grote groep ondernemers leeft in onzekerheid over hun bedrijf, er zijn mensen die hun baan kwijt zijn. En er zijn niet altijd passende oplossingen voorhanden.

De verspreiding gaat weliswaar langzamer, maar het virus is niet weg. Het is daarom enorm belangrijk dat we volhouden. Als we nu alle voorzichtigheid laten varen, zijn we heel snel weer terug bij af. Dan zal onmiddellijk het aantal besmettingen, ziekenhuis- en IC-opnames weer stijgen en lopen we het risico dat we weer in lockdown moeten.

Het blijft daarom ontzettend belangrijk dat we ons allemaal ook de komende tijd aan de maatregelen blijven houden. U doet dit niet alleen voor uzelf, maar ook voor kwetsbare mensen en ouderen, voor uw gezin, uw buren, ondernemers, onderwijzers, zorgpersoneel, voor de hele samenleving.

Daarom doen wij een dringend beroep op u allemaal: houd vol! We verheugen ons allemaal op een volgende stap.
Alleen samen kunnen we het coronavirus onder controle houden.

Met vriendelijke groet,

  • Jos Wienen van Gemeente Haarlem
  • Mieke Baltus van Gemeente Heemskerk
  • Frank Dales van Gemeente Velsen
  • Martijn Smit van Gemeente Beverwijk
  • Astrid Nienhuis van Gemeente Heemstede
  • David Moolenburgh van Gemeente Zandvoort
  • Gerrit Goedhart van Gemeente Uitgeest
  • Elbert Roest van Gemeente Bloemendaal
  • Marianne Schuurmans-Wijdeven van Gemeente Haarlemmermeer